Golfdoordringing Oosterscheldekering
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie golfdoordringing Oosterscheldekering

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie golfdoordringing Oosterscheldekering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie golfdoordringing Oosterscheldekering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie golfdoordringing Oosterscheldekering

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie golfdoordringing Oosterscheldekering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie golfdoordringing Oosterscheldekering

Result =

End Set VN link
Golftransmissie OS-kering

Projectbureau Zeeweringen vermoedt dat de golfrandvoorwaarden ten oosten van de Oosterscheldekering op dit moment worden overschat. Een mogelijke oorzaak ligt in de opgelegde hoge transmissiecoëfficiënten van de Oosterscheldekering die zijn gebruikt bij het berekenen van de golfhoogten met SWAN. De op dit moment gehanteerde transmissiecoëfficiënten zijn afkomstig van Alkyon (2005a). In Alkyon (2005a) is op basis van golfmetingen in vier meetlocaties de transmissie door de kering bepaald. De metingen zijn een selectie uit de periode december 2003 t/m maart 2004.

Het doel van deze studie is tweeledig:

  • Het op verbeterde wijze afleiden van de transmissiecoëfficiënten voor de Oosterscheldekering;
  • Een indicatie geven van het effect van deze verandering in coëfficiënten op de huidige toets-/ontwerpgetallen van de golven in het westelijke deel van de Oosterschelde.

De hydraulische randvoorwaarden zijn per dijktraject in een detailadvies opgeleverd: Overzichtskaart hydraulische randvoorwaarden Oosterschelde en Westerschelde

Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares