Gepenetreerde waterbouwsteenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie gepenetreerde waterbouwsteen

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie gepenetreerde waterbouwsteen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie gepenetreerde waterbouwsteen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie gepenetreerde waterbouwsteen

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie gepenetreerde waterbouwsteen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie gepenetreerde waterbouwsteen

Result =

End Set VN link

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Gepenetreerde waterbouwsteen

Verschillende dijken in Nederland worden versterkt door een laag breuksteen aan te leggen waarvan de tussenruimten worden opgevuld met gietasfalt: een vol en zat gepenetreerde breuksteenbekleding. De aanwezigheid van holten die niet gevuld zijn met gietasfalt, wordt gezien als het belangrijkste risico van dit type bekledingen. Deze holten vormen een risico voor sterkte van de bekleding, doordat er in die holten wateroverdrukken kunnen ontstaan. Vooral wanneer de watervoerende capaciteit groot is, kan dit leiden tot opdrukken en uitbreken van de dijkbekleding.

De aanwezigheid van holle ruimten wordt bezwaarlijk geacht, zodra er sprake is van:

  • Gruisophopingen onderin de bekleding over een oppervlak van 1m2 met een dikte van 2cm of meer die zich voordoen in de golfklapzone;
  • Minder dan 90% vulling van de holle ruimte in het onderste 2/3e deel van de laag breuksteen.

Een mogelijke controle op holten en gruisophopingen is het uitvoeren van een zeer groot aantal kernboringen (globaal één per 10m). De kans dat holten zo worden opgespoord is echter klein (orde 1%), daarnaast zijn de boringen ook kostbaar. Een andere mogelijkheid is het toepassen van radarmetingen zoals de MIRA-metingen hiervoor is door het HWBP en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een inspectieprotocol opgesteld. Om mogelijke onvolkomenheden tijdens de uitvoering te voorkomen, is de Leidraad kwaliteitszorg gepenetreerde breuksteen ontwikkeld door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en KOAC-NPC.

Ecologie en gepenetreerde bekledingen

De HZ University of Applied Sciences heeft voor het Building for Nature project onderzoek verricht naar de mogelijkheden om gietasfalt ecologisch vriendelijker te maken:

Afschuiving gepenetreerde bekleding

Voor afschuiving van (vol en zat) gepenetreerde bekledingen gelden andere inzichten dan voor bv een bekleding van betonzuilen:

Waterslot

Om wateroverdrukken onder een dichte toplaag (zoals een ingegoten steenbekleding) te voorkomen wordt een waterslot toegepast. Dit is een waterdichte constructie die bovenliggende filterlagen afsluit. In eerste instantie werd een waterslot gemaakt van hydraulische slak. Later is besloten om gepenetreerde waterbouwsteen te gebruiken omdat dit een veel grotere kans op een dicht slot geeft dan hydraulische slak. Zaak is wel om te kiezen voor een goed te penetreren formaat steen.

Met beton gepenetreerde bekledingen

In het kader van het onderzoek voor de POV-Waddenzeedijken is in 2015 de stabiliteit bij golfaanval onderzocht van een steenzetting van Noorse steen, die ingegoten is met beton.


Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares