Geokunstoffen
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie geokunststoffen

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie geokunststoffen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie geokunststoffen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie geokunststoffen

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie geokunststoffen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie geokunststoffen

Result =

End Set VN link
Geokunstoffen

Al jaren worden bij de Nederlandse dijkversterkingen geokunststoffen onder de steenbekleding toegepast ter voorkoming van erosie van de onderliggende (klei)lagen. De toegepaste geokunststoffen worden ontworpen op basis van ‘expert judgement’ of conform de ontwerprichtlijn CUR 174 "Geokunststoffen in de waterbouw". Onderzoek van dijkverbeteringen heeft schadebeelden aan het geokunststof aan het licht gebracht, waaruit de vraag vanuit projectbureau Zeeweringen is ontstaan of het toegepaste geotextiel conform de huidige ontwerpregels wel voldoet.

In de praktijk is gebleken dat er, ondanks ontwerp conform de huidige Nederlandse richtlijnen, schades ontstaan die vraagtekens zetten bij de ontwerprichtlijnen. Hierdoor is in Nederland een behoefte aan een duidelijke en complete ontwerpmethodiek ontstaan, inclusief de benodigde testen ter verificatie van de kwaliteit van het doek.

Dit onderzoek bestaat uit een advies voor een standaard ontwerpmethodiek voor geotextielen voor filterconstructies in de Nederlandse kust- en oeverbescherming. De opgezette ontwerpmethodiek is gebaseerd op de toepassing van geokunststoffen in de Duitse- en Nederlandse praktijk. Daarnaast is de voorgestelde ontwerpmethodiek toegepast op 2 verbeteringsprojecten.

In 2017 is de CUR ontwerprichtlijn geotextielen onder steenbekleding uitgegeven.

Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares