Gekantelde blokkenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie gekantelde blokken

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie gekantelde blokken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie gekantelde blokken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie gekantelde blokken

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie gekantelde blokken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie gekantelde blokken

Result =

End Set VN link

gekantelde blokken

Bij de renovatie van de steenzettingen in Zeeland komen veel betonblokken van 50 x 50cm2 met diktes van 15 tot 30cm beschikbaar. Het is zeer wenselijk om deze betonblokken te hergebruiken als op hun kant geplaatste blokken met een toplaagdikte van 50cm. De toepasbaarheid van de blokken op hun kant was echter beperkt door de vrij conservatieve rekenregels. In het verleden is de stabiliteit van blokken op hun kant in de Deltagoot met proeven schaal 1:2,5 bepaald (Klein Breteler, 2000 en Klein Breteler en Eysink 2005). Bij het vertalen van deze resultaten naar prototypeschaal is men gedwongen om aan de veilige kant te blijven. Door de onzekerheid omtrent de spleetbreedte in het schaalmodel ten opzichte van de werkgelijkheid, heeft dit geleid tot vrij conservatieve rekenregels.

In 2007 is de stabiliteit van blokken op hun kant op prototypeschaal beproefd in de Deltagoot ten einde tot scherpere rekenregels te komen. Hierdoor is het toepassingsgebied van de gekantelde blokken aanzienlijk verruimd.

In 2010 is een meetserie uitgevoerd om de spleetbreedte van gekantelde blokken in het veld vast te stellen. Mede op basis van die metingen is de standaard invoer in Steentoets aangepast naar 2mm.


ReferentiesHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares