Analyse van discontinuïteiten in stabiliteitsformules voor kruinen van havendammen en buitenbermen in SteentoetsSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie flauwe taluds bermen en kruinen

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie flauwe taluds bermen en kruinen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie flauwe taluds bermen en kruinen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie flauwe taluds bermen en kruinen

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie flauwe taluds bermen en kruinen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie flauwe taluds bermen en kruinen

Result =

End Set VN linkFlauwe taluds vs bermen en kruin

In Steentoets onderscheiden kruinen van havendammen en buitenbermen zich van gewone taluds door de helling van het segment. Steentoets rekent pas met de formules voor kruinen of met de formules voor buitenbermen als de helling flauwer is dan of gelijk is aan 1:9 (tanα ≤ 1:9). Als het talud steiler is (tanα > 1:9), dan beschouwt Steentoets het segment als onderdeel van een normaal buitentalud.

Twee opmerkelijke aspecten zijn geconstateerd ten aanzien van de door Steentoets berekende stabiliteit van kruinen en bermen:

  • Volgens Steentoets is er soms een onverwacht groot verschil tussen de stabiliteit van de kruin van een havendam en de stabiliteit van een buitenberm, ondanks een gelijke breedte en hetzelfde niveau.
  • De stabiliteit van kruinen en bermen met een helling van 1:9 is volgens Steentoets soms duidelijk anders dan wanneer de helling net iets steiler is dan 1:9, doordat het dan als onderdeel van het buitentalud wordt berekend. Deze discontinuïteit in de stabiliteit is niet logisch aangezien de geometrie vrijwel hetzelfde is.

Ten aanzien van het verschil tussen bermen en kruinen is aanbevolen Steentoets niet aan te passen, omdat is geconstateerd dat het verschil in stabiliteit overeenkomt met de resultaten van grootschalig modelonderzoek. Ten aanzien van de discontinuïteit bij een taludhelling van 1:9 is aanbevolen Steentoets wel aan te passen, zowel voor bermen als kruinen:

  • als de taludhelling tussen 1:6 en 1:12 ligt, lineair interpoleren (op basis van cotα) tussen de stabiliteit van het gewone buitentalud met een helling van 1:6 en de stabiliteit van de berm of kruin met een helling van 1:12.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares