Dubbeltoppige golfspectra
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie dubbeltoppige golfspectra

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie dubbeltoppige golfspectra

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie dubbeltoppige golfspectra

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie dubbeltoppige golfspectra

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie dubbeltoppige golfspectra

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie dubbeltoppige golfspectra

Result =

End Set VN link
Dubbspect.jpg

Bij het toetsen of ontwerpen van steenzettingen loopt men in specifieke gebieden tegen het probleem aan dat de piekperiode Tp, erg groot is ten opzichte van de spectrale periode (een normale verhouding is Tp/Tm-1,0 = 1,1). Het vermoeden bestaat dat het berekenen van de stabiliteit met de piekperiode Tp (de standaard gebruikte periodemaat bij de beoordeling van de stabiliteit) in zo'n geval niet tot de juiste resultaten leidt. Het verschil tussen de periodematen is vooral groot wanneer sprake is van een dubbeltoppig spectrum of een zeer breed spectrum.

Tm-l,0 lijkt een betere periodemaat voor het kwantificeren van de golfperiode dan de Tp. Omdat een overstap van de Tp naar Tm-1,0 niet direct gerealiseerd kon worden, is een tussenstap gemaakt. Daarbij was het doel om in de extreme situaties (dubbeltoppige spectra met orde Tp/Tm-1,0 > 1,3 of Tp/Tm-1,0 < 0,9) een correctie toe te passen op de Tp. Dat levert een rekenwaarde voor de Tp op waarmee de stabiliteit op de gebruikelijke wijze bepaald kan worden.

In een consequentie-analyse is duidelijk gemaakt wat de invloed is van de overstap op de spectrale periode voor de steenzettingen in Zeeland. Uiteindelijk is besloten om over te stappen op de spectrale golfperiode voor het ontwerpen (en toetsen) van steenzettingen.

Voor alle te verbeteren dijktrajecten zijn hydraulische randvoorwaarden opgesteld t.b.v. het ontwerp. Deze randvoorwaarden zijn per dijktraject opgeleverd in zogenoemde detailadviezen: overzichtskaart hydraulische randvoorwaarden Oosterschelde en Westerschelde

Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares