Bewezen sterkteSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie bewezen sterkte

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie bewezen sterkte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie bewezen sterkte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie bewezen sterkte

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie bewezen sterkte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie bewezen sterkte

Result =

End Set VN link
Bewezen sterkte is een methode, waarmee op basis van overleefde belastingen het bewijs wordt geleverd voor de sterkte van de constructie. Steenbekledingen werden in het verleden ook op basis van ervaring ontworpen. Bewezen sterkte is een methode, die ervaringen uit het verleden op een objectieve wijze meeweegt in de toetsing. Voor de ontwikkeling van de methode 'bewezen sterkte' voor steenbekledingen dienen de volgende onderzoeksvragen te worden beantwoord:


  • Hoe kunnen overleefde belastingen mee worden gewogen in de toetsing?
  • Hoe ga je om met de verschillende zones, omstandigheden en processen, zoals verschillen in waterpeil?
  • Hoe kunnen onzekerheden in belasting op een veilige manier worden meegenomen in de methode? Van belastingen in het verleden in de tijd van de Zuiderzee zijn namelijk geen uitgebreide metingen beschikbaar.
  • Hoe houdt men rekening met het verlies aan kwaliteit (degradatie) van de steenbekleding in de tijd?
  • Hoe kan van een proefbelasting op een locatie gebruik worden gemaakt voor de toetsing van een andere locatie, waar de belasting vrijwel gelijk is?

Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares