Afschuiving
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie afschuiving

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie afschuiving

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie afschuiving

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie afschuiving

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie afschuiving

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie afschuiving

Result =

End Set VN linkAfschuiving deltagoot

Onderdeel van de toetsing en van het ontwerpen van steenzettingen is het beoordelen van de weerstand tegen afschuiven. Hiermee wordt het optreden van een ondiepe glijcirkel bedoeld die ontstaat door een verminderde schuifweerstand in de ondergrond onder invloed van wisselende golfbelasting op het talud. Naast de verschillende grondparameters is ook de ligging van de freatische lijn van invloed op het mechanisme afschuiving. De ligging van de freatische lijn wordt mede bepaald door de doorlatendheid van de lagen onder de toplaag.

De weerstand tegen afschuiven kan worden vergroot door het verzwaren (of verdikken) van de toplaag en/of de onderlaag. De eerste formules voor het bepalen van dit mechanisme leidden tot zeer dikke onderlagen. Het vervangen van de kleilaag onder de steenzetting door een dikkere kleilaag is een relatief dure ingreep. Het kwam zelfs voor dat de steenbekleding goed werd getoetst, maar dat de onderliggende lagen te dun werden bevonden.

Het mechanisme is nog (bijna) nooit in de praktijk waargenomen.

Gerelateerde onderwerpen

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares