Uitrollen Spartina


Engels slijkgras

Voor de realisatie van een teenconstructie en kreukelberm wordt tijdelijk gebruik gemaakt van een werkstrook, variërend van 10 tot 15 meter gemeten vanuit de nieuwe waterbouwkundige teen van de dijk. In deze strook moet permanente schade aan schorren en slikken zo veel mogelijk worden voorkomen.

Om te zien of op voorhand gegarandeerd kan worden dat de toch ontstane schade hersteld kan worden, startte projectbureau Zeeweringen in 2103 een proef op om op voorhand op koskosmatten gekweekte Spartina (Engels Slijkgras) in het voorland uit te rollen. Dit gebeurde op de zuidgors bij Ellewoutsdijk, op de Dortsman bij Stavenisse en op de slikken van Viane bij Oosterland.

Het idee achter de proef was om gegarandeerd de begroeiing van het slik of schor terug te kunnen laten komen na de dijkversterking. Er werd gekozen voor op voorhand gekweekte planten op matten (die op het schor uitgerold kunnen worden) om ervoor te zorgen dat de planten voldoende wortelgroei hebben en voldoende verankerd zijn in de ondergrond om de golven van de najaarsstormen te kunnen overleven.

Projectleider: Yvo Provoost (06-52417602)


InnovatieprocesstappenUitrollen Spartina bepaling scope

Op basis van een voorstel van IMARES voor sneller herstel van de werkstroken in het voorland is een projectplan opgesteld. In dit projectplan staat o.a. beschreven welke locaties geschikt lijken en wanneer de uitvoering van de verschillende onderdelen zou moeten plaatsvinden.

Uitrollen Spartina onderzoek naar oplossingen

In het kader van het innovatieprogramma Building with Nature hebben IMARES en NIOZ proeven gedaan in de Oosterschelde naar de mogelijke inzet van zogenaamde biobouwers voor kustverdediging en het tegengaan van erosie. Met biobouwers bedoelen we hier soorten zoals schorrenplanten, zeegrassen en rifvormende schelpdieren. Voor deze soorten is proefondervindelijk aangetoond dat ze een reducerende werking kunnen hebben op golven en stromingen, en daardoor tevens sedimentatie- en erosieprocessen kunnen beïnvloeden.
Uitrollen Spartina: uitvoeren van proeven
Kweken van Spartina in de kas
Kweken van Spartina buiten in het veld
Uitrol spartina
Uitrol spartina

In het voorjaar van 2013 is begonnen met het kweken van de de spartinaplantjes voor de proeven. De plantjes zijn eerst opgekweekt in de kassen van Imares in Yerseke. Daarna zijn de planten in de matten geplant in speciale bassins vlakbij het Veerse Meer.

In de zomer van 2013 zijn de proefstroken aangelegd bij de verschillende dijkvakken:

  • Zuidgors bij Ellewoutsdijk (Westerschelde)
  • Stavenisse (Oosterschelde)
  • Slikken bij Viane (Oosterschelde)

Om een goede vergelijking te kunnen maken, zijn er naast de op mat gekweekte plantjes ook losse plantjes geplant.Referenties
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares