Thermisch gereinigde grondSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Thermisch gereinigde grond

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Thermisch gereinigde grond

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Thermisch gereinigde grond

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Thermisch gereinigde grond

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Thermisch gereinigde grond

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Thermisch gereinigde grond

Result =

End Set VN link


Bij het thermische reiniging van grond wordt grond in een draaiende trommel gebracht die wordt verhit. Door de hoge temperaturen verdampen de (organische) verontreinigingen. Het thermisch reinigen van grond gebeurt in grote hoeveelheden en op grote snelheid. Op deze wijze kunnen hoge concentraties verontreiniging worden verwijderd. De rookgassen die vrijkomen worden afgevangen.

De grond is na reiniging steriel, er is geen bodemleven meer aanwezig. Begroeiing lijkt dan ook niet meer mogelijk.

Project Perkpolder

Bij het project Natuurcompensatie Perkpolder is een deel van het kernmateriaal van de dijk uitgevoerd in thermisch gereinigde grond. Thermisch gereinigde grond werd daarbij beschouwd als een gelijkwaardig alternatief voor zand.

Onderzoek

Omdat er nog relatief weinig bekend is over de civieltechnische eigenschappen van thermisch gereinigde grond is in 2015 besloten om onderzoek op te starten.

De aandacht ging daarbij uit naar het op de juiste wijze bepalen van de juiste parameters (dus niet per definitie een standaard triaxiaalproef om cohesie en hoek van inwendige wrijving te bepalen). Ook het langetermijn gedrag was onderdeel van het onderzoek.

Naar aanleiding van het onderzoek zijn kritische kanttekeningen geplaatst bij het toepassen van thermisch gereinigde grond (in waterkeringen).HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares