Skylla
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Skylla

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Skylla

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Skylla

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Skylla

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Skylla

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Skylla

Result =

End Set VN linkSkylla is een numeriek model van Deltares waarmee de golfdruk op een talud berekend kan worden. Het model is gebaseerd op de VOF-methode en is in principe geschikt om de golfbelasting als gevolg van het golffront en de golfklap te berekenen voor een brede range van Ī¾0p-waarden en alle dijkgeometrieĆ«n (ook met een of meer bermen, golfoverslag, etc.). Met de golfklap wordt in dit verband niet het allerhoogste drukpiekje bedoelt dat slechts orde 1/1000 s aanhoudt, maar meer een voor steenzettingen relevante golfklap die goed beschreven wordt met een bemonsteringsfrequentie van orde 20 Hz. De rekenresultaten van Skylla zouden gebruikt kunnen worden als input voor het rekenmodel Zsteen, als vervanging van het thans in gebruik zijnde databestand van gemeten drukken. Helaas is het rekenmodel Skylla nu nog niet zo ver ontwikkeld dat het met voldoende nauwkeurigheid en rekensnelheid toegepast kan worden in samenwerking met ZSteen. Voorgesteld wordt om in de komende jaren de ontwikkeling van Skylla te ondersteunen vanuit het steenzettingenonderzoek, zodat op termijn een flexibel rekengereedschap verkregen wordt waarmee de toepasbaarheid van Zsteen enorm verbreed kan worden.
Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares