Noorse steen
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Noorse steen

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Noorse steen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Noorse steen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Noorse steen

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Noorse steen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Noorse steen

Result =

End Set VN link
Noorse steen bij Harlingen

Noorse steenbekledingen bestaan al heel lang, vanaf begin 1800. De ervaring met de huidige Noorse steen is erg goed. In de laatste 50 jaar is er nauwelijks tot geen schade ontstaan. Aanvullend op een voorgestelde aangescherpte toetsmethodiek voor Noorse steen, is het zinnig na te gaan wat bewezen sterkte voor Noorse steen zou kunnen betekenen. Het voornaamste onderdeel van het werk is geweest het achterhalen van zware stormen met bijbehorende golfcondities en deze te relateren aan toen en nog steeds aanwezige Noorse steen. Gekozen locaties zijn de Waddenzeekering rondom Harlingen en de strekking Enhuizen - Hoorn in het Markermeer. Uit de studie kwam naar voren dat een goede hindcast van de storm van 3 januari 1976 noodzakelijk was om een mogelijk beter resultaat met bewezen sterkte te halen voor twee dijkvakken rondom Harlingen. Deze vervolgstap is later opgepakt en aan het rapport toegevoegd.

Ingegoten Noorse Steen

In het kader van het onderzoek voor de POV-Waddenzeedijken is in 2015 de stabiliteit bij golfaanval onderzocht van een steenzetting van Noorse steen, die ingegoten is met beton. Dit onderzoek is uitgevoerd met behulp van modelproeven in de Deltagoot. Het was enerzijds gericht op het verbeteren van de beschikbare rekenmethode voor Noorse steen die ingegoten is met beton en anderzijds op de concrete beoordeling van de ingegoten Noorse steen op de dijk Eemshaven - Delfzijl.

Gerelateerde ondewerpen

Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares