Gesloten grondbalans dijkversterkingsprojecten



Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Gesloten grondbalans dijkversterkingsprojecten

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Gesloten grondbalans dijkversterkingsprojecten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Gesloten grondbalans dijkversterkingsprojecten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Gesloten grondbalans dijkversterkingsprojecten

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Gesloten grondbalans dijkversterkingsprojecten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Gesloten grondbalans dijkversterkingsprojecten

Result =

End Set VN link







Gesloten grondbalans

Binnen projecten omtrent dijkversterkingen is veel geld gemoeid en één van de grootste kostenposten is grond. Deze kostenfunctie kan grofweg worden opgedeeld in de aanschaf- en transportkosten. De tegenwoordig geaccepteerde grondsoorten voor dijkversterking worden steeds moeilijker leverbaar. Dit leidt tot grotere transportafstanden, verhoging van de kosten en vertraging van het project. Het gebruiken van niet-gebiedseigen grond zorgt ervoor dat vrachtverkeer grote afstanden moet afleggen om deze grond op de juiste plek te lossen. Dit transport zorgt voor overlast voor mens en natuur. Het verminderen van dit transport per as komt tevens ten goede aan de reductie van de CO2-uitstoot. Daarnaast kan het geld dat momenteel wordt gespendeerd aan de verwerving van de geschikte grondsoorten drastisch worden vermindert als men bij dijkversterkingen gebruik maakt van gebiedseigen grond.




Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares