Anamos+Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Anamos+

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Anamos+

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Anamos+

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Anamos+

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Anamos+

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Anamos+

Result =

End Set VN link

Het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen heeft tot nu toe veel nieuwe kennis opgeleverd. Een van de manieren om deze kennis beschikbaar te stellen aan gebruikers is door middel van een gebruiksvriendelijk computerprogramma waarmee steenzettingen getoetst en ontworpen kunnen worden. Dit onderdeel geeft een plan van aanpak voor de ontwikkeling van een dergelijke computerprogramma.

Momenteel zijn hiervoor Steentoets voor de eenvoudige en gedetailleerde toetsing, ANAMOS voor het ontwerp en Steenzet voor de geavanceerde toetsing.

De situatie waarin Steentoets en ANAMOS naast elkaar bestaan is niet ideaal. Het is logischer gezien de grote overlap om in ieder geval het rekenhart voor de gedetailleerde toetsing te combineren met het rekenhart voor het ontwerp. Dit stuk programmatuur wordt vooralsnog aangeduid met de werknaam ANAMOS+. Voor de geavanceerde toetsing is de ontwikkeling in gang gezet om op basis van Steenzet een gebruikersvriendelijke Windows versie te ontwikkelen: Zsteen. Idealiter zullen de uiteindelijke versies van ANAMOS+ en Zsteen met elkaars invoer(files) overweg moeten kunnen, of zelfs door dezelfde gebruikersschil kunnen worden aangestuurd. Dat zal echter op korte termijn nog niet worden gerealiseerd.

Vanaf 2008 heeft dit onderzoek geleid tot de daadwerkelijke intergratie van Anamos en Steentoets in de vorm van Steentoets2008.


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares