Alternatieve teenschotten


teenschot bamboe
ontgraven teenschot

Teenconstructies worden vaak opgebouwd uit hardhouten palen en hardhouten schotten met daartegen betonbanden. De teenconstructie dient tijdens de aanleg als constructie om een rechte lijn uit te maken waartegen de nieuwe bekleding kan worden geplaatst. Na aanleg wordt het teenschot mede ondersteunt door de stenen in de kreukelberm (en verliest daarmee gedeeltelijk zijn functie).

In het kader van duurzaamheid en keuze(vrijheid) zijn enkele alternatieve materialen beschouwd voor het teenschot (niet voor de palen):

  • Elastopreg, een thermoplastisch composiet plaatmateriaal, bestaande uit glasvezelversterkt polypropyleen;
  • Plato, onder hoge druk veredeld zacht hout;
  • Bafkomin-hout, een composiet op basis van bamboevezels.

N.B. Bij de constructie met kunststof platen is het advies van de beheerder om wel houten palen toe te passen (kunststof palen bezwijken regelmatig tijdens de uitvoering).

De duurzaamheid van de geteste materialen is (nagenoeg) gelijk aan die van hardhout.

Levensduur

Dijken worden meestal ontworpen voor 50 jaar. Dat betekent dat ook de teenconstructie gedurende 50 jaar zijn taak moet kunnen uitvoeren.

Een alternatieve oplossing is om alleen de palen zo te kiezen dat ze een levensduur hebben van 50 jaar en het houten schot niet. Uitgangspunt daarbij is dan dat het schot na aanbrengen van de kreukelberm (teenbestorting) zijn functie verliest. Alleen de palen en de stenen ondersteunen dan de glooiing (van gezette steen). Het teenschot dient dan zo dun mogelijk te zijn om het zakken van de bekleding te voorkomen.

Conclusie

Het construeren van de teenschotten met de alternatieve materialen levert geen problemen op. Na 4 jaar zijn de alternatieve teenschotten opgegraven. Er was bij geen van de schotten sprake van rotting of schade.

Om alternatieve materialen mogelijk te maken wordt in de contracten gekozen voor gecertificeerd hout, duurzaamheidsklasse 1 voor de palen. De houten schotten hoeven niet aan duurzaamheidsklasse 1 te voldoen. De betonband blijft gehandhaafd.Projectleider: Yvo Provoost (06-52417602)

InnovatieprocesstappenReferenties
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares