OverschrijdingskansSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Overschrijdingskans

Result = Veiligheid en ontwerp VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Overschrijdingskans

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Overschrijdingskans

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Overschrijdingskans

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Overschrijdingskans

Result = Veiligheidsnorm VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Overschrijdingskans

Result =

End Set VN link


De kans dat de maatgevende hoogwaterstand wordt overschreden.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Veiligheid en ontwerp
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Veiligheidsnorm
Bestaat uit 
Overschrijdingsfrequentie
Gerelateerd concept HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares