OverhoogteSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Overhoogte

Result = Veiligheid en ontwerp VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Overhoogte

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Overhoogte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Overhoogte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Overhoogte

Result = Veiligheidsnorm VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Overhoogte

Result =

End Set VN link


1. Extra hoeveelheid grond die wordt aangebracht met het doel om na zetting van de ondergrond en klink van de aangebrachte grond het gewenste profiel te bereiken. 2. Extra hoogte van een waterkering boven de maatgevende hoogwaterstand, waardoor het beschermingsniveau hoger is dan de norm.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Veiligheid en ontwerp
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Veiligheidsnorm
Bestaat uit 
Gerelateerd concept Overhoogte.jpg

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares