Over ons

Doelstelling

Leven in een Delta kent een eigen context, en daarmee een eigen dynamiek. Dit vergt specifieke expertise. Middels de DeltaExpertise-site wordt de expertise met betrekking tot het leven in een Delta gebundeld en ontsloten. Onderzoek wordt gedeeld, onderwijs en praktijk worden er mee gevoed. Dit alles teneinde bij te dragen aan een leefbare Delta, voor veilig wonen, werken en recreëren, zorgdragend voor en gebruikmakend van de natuur op duurzame wijze.


Realisatie

Expertise Management

Kennis en expertise wordt op deze site gestructureerd en ontsloten met behulp van de Expertise Management Methodologie (EMM) en de Soft Systems Methodologie (SSM). EMM en SSM vormen de basis van Expertise Management. Hieronder vindt u meer uitleg over EMM en SSM. Deze uitleg is vooral van belang als u een gebruiker bent van het systeem.

Het lezen van conceptmaps

De lezer van de site vindt meer uitleg over het gebruik van de conceptmaps via de onderstaande link:

Semantic MediaWiki

De DeltaExpertise-site maakt voor de technische kant onder meer gebruik van Semanic MediaWiki. Semantic MediaWiki (SMW) is a free, open-source extension to MediaWiki – the wiki software that powers Wikipedia – that lets you store and query data within the wiki's pages. Semantic MediaWiki is also a full-fledged framework, in conjunction with many spinoff extensions, that can turn a wiki into a powerful and flexible knowledge management system. All data created within SMW can easily be published via the Semantic Web, allowing other systems to use this data seamlessly. (semantic-mediawiki.org)

Semantic MediaWiki (SMW) is een vrije, gratis, open-source uitbreiding voor MediaWiki – de wikisoftware waarop Wikipedia draait – waarmee data kan worden opgeslagen in en opgevraagd uit de wikipagina’s. Semantic MediaWiki vormt ook een volledig framework. Samen met vele afgeleide extensies kan het een wiki veranderen in een krachtige en flexibele ‘collaboratieve database’. Alle binnen Semantic MediaWiki gecreëerde gegevens kunnen eenvoudig worden gepubliceerd via het semantische web, waardoor andere systemen deze gegevens naadloos kunnen gebruiken.” (semantic-mediawiki.org)

Deelnemers

Aan de DeltaExpertise-site nemen verschillende partijen deel:

Gebruik

Privacy

Auteursrechten

Tekst

De binnen het domein deltaexpertise.nl opgenomen teksten zijn het eigendom van een of meer aan de DeltaExpertise-site deelnemende partijen, voor zover niet anders vermeld. Overname van dergelijke tekst in wat voor vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende is niet toegestaan, bij de wet toegestane uitzonderingen daargelaten.

Beeld

De binnen het domein deltaexpertise.nl opgenomen beelden zijn het eigendom van een of meer aan de DeltaExpertise-site deelnemende partijen, of zijn – waar van toepassing en mogelijk – gebruikt met toestemming van de rechthebbende. Overname van een afbeelding in wat voor vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende is niet toegestaan, bij de wet toegestane uitzonderingen daargelaten. Wie de rechthebbenden zijn staat in het Overzicht rechthebbenden beeldmateriaal.

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele DeltaExpertise-site (domein deltaexpertise.nl). Verwijzingen naar andere sites zijn louter ter informatie en gemak van de bezoeker opgenomen. Betrokkenen staan niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan. Door gebruik te maken van de DeltaExpertise-site gaat u akkoord met deze disclaimer.

De voorwaarden in deze disclaimer kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn.

Deze disclaimer komt ook beschikbaar in de Engelse taal. Mocht de Engelstalige disclaimer verschillen vertonen met de Nederlandse versie, dan is de Nederlandstalige disclaimer leidend.

Beheer

De DeltaExpertise-site wordt namens de deelnemende partijen beheerd door de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen.

Aansprakelijkheid

Hoewel betrokkenen maximale zorg besteden aan de op de website getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Betrokkenen aanvaarden hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares