Opstellen toetsmethodeSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Opstellen toetsmethode Noordwaard

Result = Toetsen Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Opstellen toetsmethode Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Opstellen toetsmethode Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Opstellen toetsmethode Noordwaard

Result = Alternatieve toetsmethode Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Opstellen toetsmethode Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Opstellen toetsmethode Noordwaard

Result =

End Set VN linkDe toetsmethode moet een eenduidig omschreven methode zijn, die enerzijds is weergegeven in een schema, en anderzijds is toegelicht met tekst. De systematiek moet aansluiten op die van de VTV, waarbij de toets op maat nog niet uitgewerkt hoeft te worden.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares