Opstellen bestekSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Opstellen bestek

Result = PBZ VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Opstellen bestek

Result = Bestek VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Opstellen bestek

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Opstellen bestek

Result = Uitvoeren contractmanagement VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Opstellen bestek

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Opstellen bestek

Result =

End Set VN linkHet opstellen van het bestek kan parallel lopen met het ontwerpproces om de procesduur te verkorten. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de disciplineleider bestek en de disciplineleider ontwerp de zaken goed afstemmen en periodiek overleg hebben. De projectleider techniek bepaalt samen met de disciplineleiders ontwerp en bestek of het ontwerp zover gereed is dat opdracht gegeven kan worden voor het definitief maken van een bestek. De disciplineleider bestek fungeert als projectverantwoordelijke zoals benoemd in Handboek RWI.

De controle van het bestek vindt plaats in samenspraak met de betreffende beheerder. De opmerkingen hieruit worden in een besprekingsverslag vastgelegd en, indien overeengekomen, verwerkt. Na verwerking van de opmerkingen geven de disciplineleider bestek en de ontwerper het bestek vrij. Dit vindt plaats nadat zowel de ontwerpnota als de planbeschijving zijn vastgesteld.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares