Opnieuw toetsen
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Opnieuw toetsen

Result = Controlerend orgaan uitvoeren VN, Waterschap Scheldestromen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Opnieuw toetsen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Opnieuw toetsen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Opnieuw toetsen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Opnieuw toetsen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Opnieuw toetsen

Result =

End Set VN link


Soms wijkt het beheerdersoordeel af van de eindscore volgens de toetsingsregels. Reden hiervoor kan zijn dat de norm waarop getoetst wordt, ver af ligt van waargenomen extreme omstandigheden, en dus van opgedane en verwerkte ervaringen. Hierdoor bestaat de kans dat de gegeven toetsregels niet alle relevante zaken dekken. In dergelijke gevallen kan aanpassing van randvoorwaarden plaatsvinden en zal een nieuwe toetsing plaatsvinden.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares