Open steenasfaltMateriaal
Afwerkingsmateriaal Open steenasfalt
Steenbekleding Asfalt
Toepassing Oploopzone, Overslagzone, Tijzone/golfklapzone
Ecologie zout milieu Scoort minder goed dan een bekleding van betonzuilen. Afstrooien met teelaarde of klei bevordert aangroei planten.
Bijzonderheden Wordt ook gebruikt als fiets-onvriendelijke verharing bij onderhoudspaden.
 
Ontwerp
Handleiding TR-asfalt, Handreiking dijkbekledingen
Aandachtspunten Dimensionering voor oploop/overslag alleen op stroomsnelheid, niet op laagdikte.
 
Uitvoering Aanbrengen met de bak.
Aandachtspunten Juiste temperatuur. Juiste mengselsamenstelling. Juiste mate van verdichting; bekleding moet open blijven.
 
Beheer en onderhoud Relatief erosieve bekleding.
Duurzaamheid
Faalmechanismen Beschadiging, Erosie, Losse stenen, Niet-doorlatend
Detectiemethode Visueel, Boren


Open steenasfalt
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares