OntwerpnotaSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Ontwerpnota

Result = Bedrijf-project-scholing VN, PBZ VN, PBZ vergunningen en ontheffingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Ontwerpnota

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Ontwerpnota

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Ontwerpnota

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Ontwerpnota

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Ontwerpnota

Result = Definitief ontwerp VN

End Set VN link


Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
PBZ vergunningen en ontheffingen, PBZ, Bedrijf-project-scholing
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
Definitief ontwerp
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares