OntwerpenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Ontwerpen

Result = PBZ VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Ontwerpen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Ontwerpen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Ontwerpen

Result = Uitvoeren dijkversterking VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Ontwerpen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Ontwerpen

Result =

End Set VN link


Het ontwerpproces voor een dijkversterking bestaat uit een aantal stappen (zie onderstaande schema). Het proces resulteert in een Ontwerpnota en een definitief projectplan.

Meer informatie over het ontwerpproces bij projectbureau Zeeweringen vindt u onder Technisch Management.

Conceptmap

Hieronder ziet u een zogenaamde conceptmap die de kennis over dit onderwerp structureert en tevens als navigatiemiddel fungeert. Om toegang te krijgen tot de achterliggende pagina's klikt u de onderdelen van de conceptmap aan waardoor de onderliggende informatie beschikbaar komt. Meer uitleg over het gebruik van de conceptmaps vindt u op deze pagina: Leeswijzer conceptmap.


Conditie VN Conditie VN Conditie VN Processen (natuurlijk en menselijk) VN Systeem VN PBZ onderzoeksprogramma VN PBZ O&I VN Hydraulische randvoorwaarden Yvo VN Toetsen en uitvoeren aanvullend onderzoek VN Opstellen ontwerpalternatieven VN Vaststellen voorkeursvariant VN Opstellen voorontwerpnota VN Vrijgavedocument VN Opstellen ontwerpnota VN Voorontwerpnota VN Ontwerpnota VN Opstellen projectplan VN Aanvragen benodigde vergunningen en ontheffingen VN Projectplan VN Projectplan definitief VN Vergunningen en ontheffingen VN Aangeven aandachtspunten voor contract en uitvoering VN Ontwerpen VN Aanbesteden contract VN Opstellen bestek VN Afhandelen juridische zaken VN Uitvoeren werk VN Opstellen revisiedocumenten VN Uitvoeren revisietoetsing en overdragen VN Bestek VN Revisiedocument VN Uitvoeren contractmanagement VN Inventariseren omgeving VN Uitvoeren dijkversterking VN PBZ VNPBZ
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares