Ontwerpen van BwN interventiesSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Ontwerpen BwN

Result = Building with Nature-interventies VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Ontwerpen BwN

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Ontwerpen BwN

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Ontwerpen BwN

Result = Interveniëren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Ontwerpen BwN

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Ontwerpen BwN

Result =

End Set VN linkBij het ontwerpen van BwN-interventies met als doel om het effect van een interventie te optimaliseren dienen controlerende factoren in ogenschouw genomen te worden. Controlerende factoren zijn de sedimentbalans en de habitatvoorwaarden van biobouwende soorten die bijdragen aan de ecologische functies van een ecosysteem. De ecologische functies golfdemping en -uitdoving bijvoorbeeld van een schor wordt gecontroleerd door de factoren getijhoogte, golfhoogte en -lengte, waterdiepte in of boven de vegetatie, schoroppervlakte en -breedte, windrichting, schorplanten en de dichtheid van de vegetatie en de plaatselijke geomorfologie. De corresponderende ecosysteemdienst voor de ecosysteemfunctie is dan 'kustbescherming' (Barbier et al., 2011).

Bij het inzetten van ecosystemen en biobouwende soorten ten bate van kustbescherming dient men te kijken naar de ecosysteemfuncties en hun controlerende factoren (sedimentbalans en habitatvoorwaarden) die dit kustbeschermingseffect ondersteunen. De controlerende factoren die kunnen worden beïnvloed, zoals schorgrootte en -breedte, worden gebruikt om kustecosystemen te integreren in kustbescherming, en worden daarom gezien als 'ontwerpvariabelen'.ReferentiesHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares