OntwerpSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Ontwerp

Result = Veiligheid en ontwerp VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Ontwerp

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Ontwerp

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Ontwerp

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Ontwerp

Result = Dijkringbenadering VN, Ecological engineering VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Ontwerp

Result = Belasting VN, Belastinggevallenmethode VN, Erosiebestendigheid VN, Erosion control VN, Keuzemodel VN, Maatgevende waterstand VN, Natuur VN, Ontwerpkwaliteit VN, Planperiode VN, Randvoorwaarden VN, Rekenmodel VN, Rekenregel VN, Stabiliteitsfactor VN, Toetsing VN, Veiligheidsfactor VN, Veiligheidstoeslag VN

End Set VN link


Tekening van een nieuw te maken object, met haar afmetingen.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Veiligheid en ontwerp
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Definitief ontwerp
Onderdeel van 
Dijkringbenadering, Ecological engineering
Bestaat uit 
Design en Construct, Laagdikte, Ontwerpgrafiek, Ontwerpmethodiek, Ontwerpwaarde, Tekening
Gerelateerd concept 
Belasting, Belastinggevallenmethode, Maatgevende waterstand, Ontwerpkwaliteit, Planperiode, Randvoorwaarden, Stabiliteitsfactor, Veiligheidstoeslag, Erosiebestendigheid, Erosion control, Keuzemodel, Natuur, Rekenmodel, Rekenregel, Toetsing, VeiligheidsfactorHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares