OntologieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Ontology

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Ontology

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Ontology

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Ontology

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Ontology

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Ontology

Result =

End Set VN link
Een ontologie kan worden gezien als een model of 'taal'. In de informatica en de logica is een ontologie het resultaat van een poging een uitputtend en strikt conceptueel schema te formuleren over een bepaald domein.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares