Oesterriffen herstellen of aanleggen OosterscheldeSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Oesterriffen herstellen of aanleggen Oosterschelde

Result = Oesterriffen als interventie in de Oosterschelde Oosterschelde VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Oesterriffen herstellen of aanleggen Oosterschelde

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Oesterriffen herstellen of aanleggen Oosterschelde

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Oesterriffen herstellen of aanleggen Oosterschelde

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Oesterriffen herstellen of aanleggen Oosterschelde

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Oesterriffen herstellen of aanleggen Oosterschelde

Result =

End Set VN linkHet effect van naturrlijke oesterriffen

Om de mogelijkheden van oesterriffen als adaptieve methode voor kustbescherming te onderzoeken is er een pilotproject uitgevoerd in 2006 en 2007 met stroomgootexperimenten, modelstudies en veldexperimenten (Vries et al., 2007). De experimenten in de stroomgoot bevestigen de capaciteit van de schelpdierriffen voor golfdemping en stroomvermindering. Zowel modelstudies als veldexperimenten lieten zien dat riffen de capaciteit hebben om sediment te accumuleren in het rif zelf, maar niet vlakbij het rif. De enige mogelijkheid om sediment vast te houden dat is ingevangen door het rif, is door de aanwezigheid van zeegrasbedden of schorren in de nabijheid van het rif. Natuurlijke riffen onderhouden zichzelf, met andere woorden: deze riffen behoeven geen onderhoud of aanpassing.

Kunstmatige oesterriffen aanleggen

Veldexperimenten bevestigden de moeilijkheid om een oesterrif te construeren in een hoogdynamische omgeving. Het kunstmatige rif dat was gemaakt van oesterschelpen werd weggespoeld door winterstormen en het harde substraat van stenen en dakpannen raakte begraven in het sediment (Vries et al., 2007). In 2009 werde de eerste kunstmatige oesterriffen aangelegd als een pilotproef in het getijdengebied van Viane. In 2010 werden drie grotere riffen aangelegd door middel van schanskorven gevuld met lege oesterschelpen, waarvan twee in Viane en een in de Val. Op deze locaties werd sterke erosie van het sediment waargenomen. Het doel van de aanleg van deze riffen washet ontwikkelen van levende oesterriffen en tegelijkertijd het verminderen van de erosie in het getijdengebied. Aan het eind van 2013 werden vier oesterriffen aangelegd in de Oesterdam als een onderdeel van het project Veiligheidsbuffer Oesterdam. Op dit moment worden een aantal projecten uitgevoerd waarbij kunstmatige oesterriffen worden ontwikkeld en gemonitored, waaronder het project Veiligheidsbuffer Oesterdam. Aangezien deze kunstmatige riffen nog niet volledig ontwikkeld zijn, kunnen dit moment echter nog geen conclusies worden getrokken over de impact van de riffen.Referenties
  • Biobouwers van de kust, Vries, M.B. de, Bouma, T.J., van Katwijk, M.M., Borsje, B.W., Wesenbeeck, B.K.V., 2007.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares