Oesterriffen aanleggen of herstellen in de Oosterschelde


Context VN set links: model = Oesterriffen als interventie in de Oosterschelde Oosterschelde


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Oesterriffen als interventie in de Oosterschelde Oosterschelde

Result = De Oosterschelde beschermen met oesterriffen Oosterschelde VN, Oesterriffen als interventie VN

End Set VN link
Figuur 1: Luchtfoto van de Oesterdam met een overzicht van de kunstmatige oesterriffen (foto: Edwin Paree (Rijkswaterstaat))

Restauratie, vergroting of creatie van oesterriffen lijkt een veelbelovend adaptieve methode te zijn voor kustbescherming die geen grote negatieve invloed heeft op de omgeving. Het gebruik van een levend oesterrif voor golfdemping, het stimuleren van natuurlijke sedimentatieprocessen en kustbescherming komt overeen met de aanpak van ‘Building with Nature’ (de Vries et al., 2007). Van Zanten en Adriaanse (2008) zien in het verbeteren en bouwen van oesterriffen een interessante mogelijkheid om de erosie van de platen en slikken te vertragen.Referenties
Ecologische functies oesterriffen Oosterschelde VN Sedimentbalans Oosterschelde VN Sedimentatie Oosterschelde VN Habitatvoorwaarden oesters Oosterschelde VN Vorm en grootte oesterriffen VN Positie oesterriffen Oosterschelde VN Sedimentbalans en oesters in de Oosterschelde Oosterschelde VN Oesterriffen herstellen of aanleggen Oosterschelde VN Programma van eisen oesterriffen Oosterschelde VN Oesterriffen als interventie in de Oosterschelde Oosterschelde VN De Oosterschelde beschermen met oesterriffen Oosterschelde VN Zandhonger BwN VN Habitatvoorwaarden oesters VN Ecologische functies oesterriffen VN Sedimentbalans VN Oestergroei en -expansie in Noordwest Europa VN Japanse oester (C. gigas) VN Substraat oesterrif VN Sedimentatieprocessen en habitat van oesters VN Constructie- of restauratieprojecten oesterriffen VN Monitoren van restauratieprojecten VN Constructie of restauratie van oesterriffen VN Oesterriffen als interventie VN Het suppleren van vooroevers VN Vooroeversuppleties VN Sedimentsuppletie en oesterriffen VNSedimentsuppletie en oesterriffen V20160419
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares