VoortplantingSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = OB Voortplanting

Result = OB Oesterboorder VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = OB Voortplanting

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = OB Voortplanting

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = OB Voortplanting

Result = OB Ontwikkeling van de oesterboorder in relatie tot de schelpdierteelt VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = OB Voortplanting

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = OB Voortplanting

Result =

End Set VN linkFiguur 1: De oesterboorder: rechts habitus van de schelp, links een oesterboorder met eipakketten (Uit: Fey et al. (2010).

De oesterboorders planten zich voort na ongeveer één jaar, wanneer ze 27 mm of langer zijn. Vrouwelijke oesterboorders zijn over het algemeen iets groter dan de mannelijke soortgenoten (Fey et al. 2010). Tijdens het paaiseizoen, dat duurt van maart tot en met september, komen de oesterboorders in grote aantallen bij elkaar om te paren (Didderen & Gittenberger 2013). De vrouwelijke oesterboorder ontwikkelt de eitjes in de schelp. Ze zet de eieren af in 20 tot 40 pakketten bij voorkeur op hard substraat (Buhle et al. 2005), (Colakovic 2018). Na een ontwikkelingsperiode van ongeveer drie weken komen de ei-pakketten uit. Een individueel bevrucht ei-pakket bevat 8 tot 10 kleine oesterboorders met een grootte van 2mm (Buhle & Reusink 2009). Juveniele oesterboorders hebben een groeisnelheid van ongeveer 2mm per maand (Buhle et al. 2005). Eén vrouwtje produceert hierdoor veel nakomelingen en dit is mede de reden dat de populatie snel groeit.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares