TemperatuurSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = OB Temperatuur

Result = OB Oesterboorder VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = OB Temperatuur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = OB Temperatuur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = OB Temperatuur

Result = OB Ontwikkeling van de oesterboorder in relatie tot de schelpdierteelt VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = OB Temperatuur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = OB Temperatuur

Result =

End Set VN linkFiguur 1: Gemiddeld aantal boringen per periode (3 weken) op 100 oesters of mosselen. Hele boringen hebben de schelp volledig geperforeerd, gedeeltelijke boringen niet. N= variërend 3 tot 6 proeven per periode. Standaarddeviatie is weergegeven.

Uit een onderzoek in Amerika blijkt dat oesterboorders tijdens de vier maanden dat de temperatuur boven de 15oC uitkomt meer oesters eten dan de overige maanden van het jaar bij elkaar (Lord & Whitlatch 2013). Ook worden daar net na de winter en in het voorjaar meer kleine oesters geboord (minder dan 1-2 gr) dan halfwas oesters, terwijl in het zomerseizoen meer halfwas (ong. 10 gram) geboord worden. In de zomer hebben de oesterboorders door de hogere temperatuur meer eten nodig, maar ze hebben zelf ook meer energie en daardoor kunnen ze dikkere schelpen aan om meer voedsel tot zich te kunnen nemen.

Wintersterfte

Oesterboorders zijn gedurende de winter veel minder actief met boren. In de strenge wintermaanden (watertemperaturen onder de 5 graden) wordt weinig op oesters gevist omdat hierdoor een grotere oestersterfte optreedt. Onbekend is of deze sterfte ook voorkomt bij oesterboorders en hoe zich dat verhoudt ten opzichte van de oester. Van november 2018 tot mei 2019 is een experiment uitgevoerd waarbij in acht verschillende kooien (2 bij 1m), 100 oesters en 100 oesterboorders uitgezet zijn. Bij drie verschillende watertemperaturen (3, 7 en 8 graden) tijdens de winterperiode zijn de oesters en oesterboorders in twee verschillende kooien “beroerd” en in 2 van de 8 kooien zijn de oesters en oesterboorders niet beroerd. Uit dit experiment blijkt dat er geen waarneembaar effect is op de overleving van de oesters en de sterfte van de oesterboorders. De resultaten tonen dat bijna 95% van de oesters en ongeveer 80% van de oesterboorders de winter overleeft, ongeacht beroering.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares