PredatieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = OB Predatie

Result = OB Oesterboorder VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = OB Predatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = OB Predatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = OB Predatie

Result = OB Ontwikkeling van de oesterboorder in relatie tot de schelpdierteelt VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = OB Predatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = OB Predatie

Result =

End Set VN linkFiguur 1: Gepredeerde oesterschelp met een door een oesterboorder veroorzaakt gat.

Over de oesterboorder is niet heel veel literatuur beschikbaar. Het is onbekend hoe lang de oesterboorder nodig heeft om een gaatje in een oester te boren. Om hierover iets meer te weten te komen is een gecontroleerd experiment uitgevoerd met 15 oesterbroedjes en 15 oesterboorders (35.5 t/m 41.5 mm) in een aquarium. Door middel van een camera is gekeken op welk moment de oesterboorder op een oester kroop en na hoeveel tijd hij de schelp weer verliet. Hierna is gecontroleerd of de oester daadwerkelijk doorboord was. Uit de resultaten van negen oesterboorders blijkt dat ze een gemiddelde tijd van 23.5 uur nodig hebben om een oesterschelp te doorboren. Hierbij is een minimumboortijd van 12 uur en een maximumboortijd van 38 uur waargenomen (Kauhl 2019).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares