Behandeling van eipakkettenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = OB Behandeling van eipakketten

Result = OB Oesterboorder VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = OB Behandeling van eipakketten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = OB Behandeling van eipakketten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = OB Behandeling van eipakketten

Result = OB Ontwikkeling van de oesterboorder in relatie tot de schelpdierteelt VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = OB Behandeling van eipakketten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = OB Behandeling van eipakketten

Result =

End Set VN linkFiguur 1: Uitgekomen oesterboorders per ei-pakket weergegeven per behandeling. Nbehandeling= 3, Neipakketten per behandeling varieert tussen de 29 en 64 (i.v.m. gelegde eipakketten op schelp). Standaarddeviatie is weergegeven.

Door middel van fysische en chemische behandelingen van eipakketten is onderzocht hoe het uitkomen van de eieren kan worden beïnvloed (Van Duuren en Peene 2018). Zowel ei-pakketten als oesters zijn voor dit experiment ondergedompeld in:

  • Ongeblust kalk (CaO) (concentratie; 28.000 ppm) - 60 minuten;
  • Schoonmaakazijn (CH3-COOH) (concentraties; 4.75% & 9.5%) – 60 minuten;
  • Een ultrasoon bad - 1 minuut en 10 minuten;
  • Controle - onbehandelde eipakketten.

Na het uitvoeren van de behandelingen zijn de eipakketten en oesters drie weken geobserveerd om het effect op het uitkomen van eieren en op de overleving van de oesters te meten. Uit het experiment is gebleken dat bij alle behandelingen de eipakketten uitkomen, maar dat er duidelijk een vertraging waarneembaar is (Figuur 1). Na tien dagen komen bij de controle de eerste oesterboordertjes uit de eipakketten, maar nog niet bij de behandelde eipakketten. De eieren bij de behandeling met azijnzuur (9.5%) komen zelfs pas tussen dag 13 en 17 uit. Bij deze behandeling gaan echter ook alle oesters dood. Voor de andere behandelingen geldt dat alle oesters overleven. Deze methoden zouden dus bruikbaar zijn om het uitkomen van de eipakketten te vertragen.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares