Piping en heaveSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Noordwaard: toetsen op stabiliteit: piping en heave

Result = Toetsen Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Noordwaard: toetsen op stabiliteit: piping en heave

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Noordwaard: toetsen op stabiliteit: piping en heave

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Noordwaard: toetsen op stabiliteit: piping en heave

Result = Traditioneel toetsen golfremmende dijk Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Noordwaard: toetsen op stabiliteit: piping en heave

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Noordwaard: toetsen op stabiliteit: piping en heave

Result =

End Set VN linkBij de eenvoudige toetsing wordt een opbarstcontrole uitgevoerd en een eerste toetsing volgens de methode Bligh. Het ontwerp van de dijk is gecheckt op het faalmechanisme piping met de eenvoudige toetsing. In het rapport van Royal Haskoning is genoemd dat de aanwezige kwelweglengte in eerste instantie niet voldeed, doordat de binnenteensloot is verdiept. Als oplossing is aanbevolen om de buitenteensloot te bekleden met klei. In het geval van een niet ononderbroken voorland, dient er een extra kleideklaag te worden aangebracht. Hiermee wordt de benodigde minimale kwelweglengte behaald en volgt een voldoende resultaat uit de toetsing op dit moment.

Knelpunten

Echter, waar de toetsing niet in voorziet zijn de volgende mogelijke knelpunten.

  • Invloed wortels griendbos op kleikwaliteit (hoe diep dringen wortels door, invloed op kwaliteit kleilaag als afdekkende laag?). Kan (rivier)water door deze bewortelde kleilaag indringen?
  • Indien kwaliteit van de klei verandert, hoe dik moet deze dan zijn om als afdekkende laag te kunnen functioneren, zodanig dat de kwelweglengte gewaarborgd blijft (geen verandering intreepunt)?HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares