Toetsen bekledingSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Noordwaard: toetsen op stabiliteit: bekleding

Result = Toetsen Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Noordwaard: toetsen op stabiliteit: bekleding

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Noordwaard: toetsen op stabiliteit: bekleding

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Noordwaard: toetsen op stabiliteit: bekleding

Result = Traditioneel toetsen golfremmende dijk Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Noordwaard: toetsen op stabiliteit: bekleding

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Noordwaard: toetsen op stabiliteit: bekleding

Result =

End Set VN linkDe toetsing op bekleding richt zich op de bekleding van kern van de dijk en deze is niet innovatief. Hier worden vooralsnog geen knelpunten gezien. De toetsing kan op de normale wijze worden uitgevoerd.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares