Cultuurhistorie
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Nieuw Noord-Bevelandpolder cultuurhistorie

Result = Nieuw Noord-Bevelandpolder VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Nieuw Noord-Bevelandpolder cultuurhistorie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Nieuw Noord-Bevelandpolder cultuurhistorie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Nieuw Noord-Bevelandpolder cultuurhistorie

Result = Nieuw Noord-Bevelandpolder VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Nieuw Noord-Bevelandpolder cultuurhistorie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Nieuw Noord-Bevelandpolder cultuurhistorie

Result =

End Set VN link


Nol
Nieuw Noord-Bevelandpolder museumglooiing
Nieuw Noord-Bevelandpolder basalt herzet
Nieuw Noord-Bevelandpolder aanleg museumglooiing

Het dijktraject kent opvallend veel cultuurhistorische elementen:

  • Er liggen veel nollen, restanten van oude dijkdoorbraken, zoals de Glasjesnol uit 1881. Deze nollen konden behouden blijven door de primaire waterkering er achterlangs met een verborgen glooiing te versterken.
  • Er is een oude bietenhaven behouden gebleven.
  • Archeologische resten van een steenoven werden beschermd door contracteisen. De steenoven ligt onder het maaiveld en de aannemer mocht niet meer dan 30 centimeter afgraven. Om geen risico te nemen, bleef de aannemer uit de buurt van de steenoven.

Op een plaats waar veel recreanten passeren is een museumglooiing aangelegd met een diversiteit aan oude steenbekledingen:

  • Vilvoordse steen
  • Doornikse steen
  • Diaboolblokken
  • Haringmanblokken
  • Basalt

Bij de meeste museumglooiingen ligt de oude steenbekleding op het bovenbeloop, het hoogste gedeelte van de dijk. In de Nieuw Noord-Bevelandpolder zijn de oude stenen aangebracht op het onderbeloop, op de plaats van de nieuwe steenbekleding. Om toch een superstorm te kunnen weerstaan, ligt onder de museumglooiing de nieuwe steenbekleding verborgen.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares