Niet-waterkerend objectSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Niet-waterkerend object

Result = Dijken-duinen-kunstwerken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Niet-waterkerend object

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Niet-waterkerend object

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Niet-waterkerend object

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Niet-waterkerend object

Result = Waterkering VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Niet-waterkerend object

Result =

End Set VN link


Object dat in of op de waterkering aanwezig is, maar geen rol speelt in de functie en sterkte van de waterkering. Hierbij moet gedacht worden aan kabels en leidingen; bomen en begroeiing; bouwwerken en woningen.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Dijken-duinen-kunstwerken
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Waterkering
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares