Lerende netwerkorganisatiesSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Network organizations

Result = Expertise Management VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Network organizations

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Network organizations

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Network organizations

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Network organizations

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Network organizations

Result =

End Set VN link

Netwerkorganisaties zijn samenwerkingsverbanden die zich kenmerken door semi-stabiele relaties tussen autonome organisaties. Netwerkorganisaties ontstaan wanneer men verbeteringen aan wil brengen in complexe situaties of wil innoveren. Door elkaars kerncompetenties te benutten komt men gezamenlijk tot betere, meer robuuste oplossingen. Door het benutten van de opgedane ervaringen, door scholing, ontwikkeling en het stimuleren van initiatief ontstaan lerende netwerkorganisaties.

In professionele settings benutten professionals elkaars expertise en kwaliteiten. In netwerken van diverse kennispartners verrijken en valideren zij kennis. Op het grensvlak van toegepast onderzoek en professioneel onderwijs (hbo) werken en leren onderzoekers, docenten, studenten, professionals en ervaringsdeskundigen met en van elkaar.

Met behulp van conceptmaps wordt de validatie van kennisstructuren door experts eenvoudiger en kunnen resultaten van (studenten-)onderzoek worden gekoppeld aan gerelateerde, algemene kennis.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares