Natuurbescherming


Context VN set links: model = Natuurbescherming


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Natuurbescherming

Result = Ruimtelijke ordening en waterbeleid VN

End Set VN link


Natuurbescherming is een breed begrip. Het gaat over beschermen van bepaalde elementen van de natuur, bijvoorbeeld oorspronkelijke landschappen, bedreigde levensgemeenschappen, dier- en plantensoorten, biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen. Ook het tegengaan van bedreigingen en terugbrengen van een situatie in een oudere (oorspronkelijke) vallen onder dit begrip.

Hiernaast klikt u door voor informatie over zeegras en natuurbescherming Westerschelde.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares