Motivatie van keuze voor BwN-interventie(s)Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Motivatie van keuze voor BwN-interventie(s)

Result = Building with Nature-interventies VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Motivatie van keuze voor BwN-interventie(s)

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Motivatie van keuze voor BwN-interventie(s)

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Motivatie van keuze voor BwN-interventie(s)

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Motivatie van keuze voor BwN-interventie(s)

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Motivatie van keuze voor BwN-interventie(s)

Result =

End Set VN link


Ten grondslag aan de keuze voor BwN-interventies ligt de wens om de delta op ecologische wijze tegen hoogwater te beschermen. Het uitgangspunt is dat ecologische interventies de veerkracht van een delta verhogen.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares