Monitoren van restauratieprojecten
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Monitoren van restauratieprojecten

Result = Oesterriffen als interventie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Monitoren van restauratieprojecten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Monitoren van restauratieprojecten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Monitoren van restauratieprojecten

Result = Constructie of restauratie van oesterriffen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Monitoren van restauratieprojecten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Monitoren van restauratieprojecten

Result =

End Set VN linkHet monitoren van een restauratieproject geeft de mogelijkheid om een tussentijdse aanpassing uit te voeren met als doel de doelen van het project te behalen en toekomstige projecten te verbeteren. Succesfactoren van een restauratieproject zijn sterk gerelateerd aan de ecosysteemdiensten van oesters. Deze factoren kunnen in vier categorieën onderscheiden worden (Brumbaugh et al., 2006):

  • Voortplanting en groei van de oesterpopulatie.
  • Leveren van habitats voor andere organismen.
  • Effecten op waterkwaliteit.
  • Effect op de oeverbescherming.

Brumbaugh et al. (2006) geven een overzicht van de monitoringsmethoden die beschikbaar zijn om op een effectieve manier het effect van een restauratie te meten. Ze onderstrepen het belang van het monitoren van de uitgangssituatie voor het begin van het project. Om het effect van de verschillende restauratieprojecten met elkaar te vergelijken zou een gestandaardiseerd monitoringsysteem en een lijst met succesfactoren ontwikkeld moeten worden (Black, 2011).

Coen and Luckenbach (2000) suggereren dat meer metingen nodig zijn om het effect van (gerestaureerde) oesterriffen op de waterkwaliteit te meten alsmede de waarde van het oesterrif als habitat voor andere soorten. Deze metingen zullen veel manipulatieve veldexperimenten, meetprogramma’s en mesocosm-experimenten vergen. Ook modelleren is een instrument om de relatie tussen oesterriffen en andere soorten of ecosystemen te bestuderen, bijvoorbeeld om de relatie te laten zien tussen oesterriffen en de mogelijkheden voor de groei van zeegras (Smith et al., 2009).

Peterson and Licius (2003) bespreken nieuwe manieren om de schaalgrootte voor compensatie van het verlies van ecosysteemdiensten van restauratieprojecten vast te stellen. In plaats ervan uit te gaan dat grootte samenhangt met functie, zou de hoeveelheid secundaire productie als een doel voor een restauratieproject kunnen dienen.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares