Monitoren
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Monitoren

Result = Controlerend orgaan uitvoeren VN, Waterschap Scheldestromen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Monitoren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Monitoren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Monitoren

Result = Omgaan met verstoringen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Monitoren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Monitoren

Result =

End Set VN link


De minister van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor het systeem van hoogwaterbescherming in Nederland. In geval van het HWBP-2 is de minister verantwoordelijk voor het vaststellen van het programma, het beoordelen en verstrekken van de subsidieaanvragen en het rapporteren aan de Tweede Kamer.

De 5e Voortgangsrapportage Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 geeft aan op welke wijze monitoring plaatsvindt. Daarin zijn onderdelen als voortgang en planning, risicomanagement en financiƫn opgenomen, maar ook de welke wijze correspondentie met de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden.

Ook in het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma dat, parallel aan het HWBP-2 van start gaat, zal de minister de Tweede Kamer informeren over de voortgang van de werkzaamheden. In dit programma is er wel een andere werkwijze dan het HWBP-2. De programmering van de periode 2014-2019 is voorbereid door een gezamenlijke programmadirectie van de waterschappen en het ministerie van I&M.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares