ModelfactorSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Modelfactor

Result = Veiligheid en ontwerp VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Modelfactor

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Modelfactor

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Modelfactor

Result = Partiële factor VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Modelfactor

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Modelfactor

Result = Gevoeligheidsfactor VN, Veiligheidsnorm VN

End Set VN link


Partiële factor waarin onzekerheden in de berekeningsmethodes zijn verdisconteerd.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Veiligheid en ontwerp
Alternatieve naam 
Breder concept 
Partiële factor
Smaller concept 
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
Gevoeligheidsfactor, VeiligheidsnormHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares