Minimaliseren van de gevolgen van verstoringenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Minimaliseren van de gevolgen van verstoringen

Result = Hoogwaterbescherming VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Minimaliseren van de gevolgen van verstoringen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Minimaliseren van de gevolgen van verstoringen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Minimaliseren van de gevolgen van verstoringen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Minimaliseren van de gevolgen van verstoringen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Minimaliseren van de gevolgen van verstoringen

Result =

End Set VN linkBasisdoelstelling

De basisdoelstelling voor het omgaan met verstoringen. Concrete doelstellingen worden hiervan afgeleid.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares