MethodologieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Methodology

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Methodology

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Methodology

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Methodology

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Methodology

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Methodology

Result =

End Set VN link

Een methodologie is een overkoepelende structuur of raamwerk voor de toepassing van diverse methoden. Het is een hulpwetenschap die de manieren bestudeert waarop problemen moeten worden opgelost; de leer van de te volgen methoden; de theorie en principes achter de methode of methodiek. Een methode daarentegen is een vaste, weldoordachte manier van handelen om een bepaald doel te bereiken.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares