Met asfalt patroongepenetreerde waterbouwsteenMateriaal
Afwerkingsmateriaal Met asfalt patroongepenetreerde breuksteen.
Steenbekleding Breuksteen patroongepenetreerd
Toepassing Oploopzone, Teenbestorting, Tijzone/golfklapzone
Ecologie zout milieu Mogelijkheid voor aanbrengen ecotop (kalksteen of lavasteen).
Bijzonderheden
 
Ontwerp
Handleiding Rockmanual, Handreiking dijkbekledingen
Aandachtspunten Grove sorteringen (>10-60kg) moeilijk te penetreren. Verschillende patronen mogelijk
 
Uitvoering Machinaal.
Aandachtspunten Behoud voldoende open ruimte. Geen losse stenen.
 
Beheer en onderhoud
Duurzaamheid
Faalmechanismen Holle ruimtes, Losse stenen, Niet-doorlatend, Opdrukken
Detectiemethode Visueel, Boren, Miramap (holle ruimte)


Patroonpenetratie waterbouwsteen (foto Bitumarin)
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares