Met asfalt gepenetreerde waterbouwsteenMateriaal
Afwerkingsmateriaal Met asfalt gepentreerde breuksteen
Steenbekleding Breuksteen gepenetreerd
Toepassing Oploopzone, Teenbestorting, Tijzone/golfklapzone
Ecologie zout milieu Mogelijkheid voor aanbrengen ecotop (kalksteen of lavasteen).
Bijzonderheden
 
Ontwerp
Handleiding Rockmanual, Handreiking dijkbekledingen
Aandachtspunten Keuze tussen vol en zat en volledig ingegoten. Grove sorteringen (>10-60kg) moeilijk te penetreren.
 
Uitvoering Machinaal.
Aandachtspunten Voorkom vervuiling. Voorkom te veel kleine fractie. Juiste temperatuur en consitentie gietasfalt.
 
Beheer en onderhoud Geen beheer nodig. Geen handmatig herstel.
Duurzaamheid
Faalmechanismen Holle ruimtes, Losse stenen, Opdrukken, Scheuren
Detectiemethode Visueel, Boren, Miramap (holle ruimte)


Ingegoten waterbouwsteen
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares