Menselijke activiteitenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Menselijke activiteiten

Result = Menselijk- en ecosysteem VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Menselijke activiteiten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Menselijke activiteiten

Result = Ecosysteemdiensten door BwN-interventies VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Menselijke activiteiten

Result = Processen (natuurlijk en menselijk) VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Menselijke activiteiten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Menselijke activiteiten

Result =

End Set VN link
Kustecosystemen zoals mangroven, koraalriffen, kustwetlands en estuaria zijn een van de meest productieve en tegelijkertijd een van de meest bedreigde ecosystemen wereldwijd. Menselijke populaties leggen een behoorlijke en toenemende druk op deze systemen. Het verlies van mangrove, zeegrasbedden en schorren wordt geschat op 25-50% gedurende de laatste 50 jaar (Duarte et al., 2013). Op dit ogenblik leeft ongeveer 40% van de mensen binnen een afstand van 100 km van de kust, en hiervan leeft 71% binnen een straal van 50 km van estuaria. Menselijke druk op de kustecosystemen tast belangrijke ecosysteemdiensten aan en heeft geresulteerd in een afname van de voorraden van vis en schaal- en schelpdieren. De ontwikkeling van havens, vakantieoorden, aquacultuur en toenemende verstedelijking en industrialisatie hebben geleid tot massale en onomkeerbare verwoesting van kustecosystemen en van de daaraan gerelateerde diensten (Hassan et al., 2005).ReferentiesHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares