Meerlaagse veiligheidSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Meerlaagse veiligheid

Result = Visie-beleid-wetgeving VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Meerlaagse veiligheid

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Meerlaagse veiligheid

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Meerlaagse veiligheid

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Meerlaagse veiligheid

Result = Kustbeheer VN, Ruimte voor de rivier VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Meerlaagse veiligheid

Result = Veiligheid VN

End Set VN link


Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Visie-beleid-wetgeving
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Kustbeheer, Ruimte voor de rivier
Bestaat uit 
Coastal protection, Dijkringbenadering, Ruimtelijke ordening, Veiligheidsketen
Gerelateerd concept 
Veiligheid
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares