MeerSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Meer

Result = Rivier-meer-kust VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Meer

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Meer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Meer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Meer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Meer

Result = Gevelingen VN, Grevelingen VN, Toetspeil VN

End Set VN link


Een meer is een waterlichaam met stilstaand, meestal zoet water, dat is omgeven door land en dat geen deel uitmaakt van de oceaan. Meestal heeft een meer een voedende en een afwaterende rivier of beek, maar een meer kan ook gevoed worden met regenwater en via verdamping water afvoeren.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Rivier-meer-kust
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Meerdijk, Waterbodem
Gerelateerd concept 
Toetspeil, Gevelingen, GrevelingenMeer.jpg

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares